• +31 (0)40 - 25 92 700

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

Persoonsgegevens

Van Aarle De Laat verzamelt persoonsgegevens wanneer u deze via de Digitale Diensten aan Van Aarle De Laat hebt doorgegeven, bijvoorbeeld door u aan te melden voor een nieuwsbrief van Van Aarle De Laat. 

Van Aarle De Laat verwerkt alleen e-mail gegevens voor het verwerken van de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens die onder meer door Van Aarle De Laat worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en geslacht. Daarnaast slaat Van Aarle De Laat gegevens op met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals de bezochte webpagina’s, interacties met website content, cookie-ID’s, referrer-URLs en gegevens over de gebruikte apparatuur en instellingen van de software op uw apparaat. 

Doeleinden

Van Aarle De Laat gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens aan Van Aarle De Laat hebt verstrekt:

  • wanneer u zich heeft opgegeven voor de ontvangst van de digitale nieuwsbrief worden deze gegevens slechts gebruikt voor het verzenden van de periodieke nieuwsbrief
  • wanneer u contact met ons hebt opgenomen via het digitale contactformulier zullen de gegevens slechts voor de verwerking van uw vraag of opmerking worden gebruikt.
Statistische analyse

Van Aarle De Laat verzamelt informatie over het gebruik van de Diensten, onder andere met behulp van analyse-tools van Facebook en Google. Google en Facebook kunnen de verzamelde informatie alleen gebruiken voor het verbeteren van hun eigen gebruikerservaringen. Zie voor meer informatie de privacyverklaringen van Google en Facebook

Overig gebruik

Van Aarle De Laat gebruikt uw gegevens alleen voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring met uw toestemming en zal de gegevens niet anders gebruiken of langer bewaren dan nodig om de gevraagde handelingen uit te voeren. Van Aarle De Laat kan uw gegevens gebruiken in samenwerkingen met derden, maar verstrekt je gegevens, buiten de hiervoor genoemde gevallen, niet aan derden.

 

Minderjarigen 

In sommige gevallen vraagt Van Aarle De Laat expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als een gebruiker jonger is dan 16 jaar, is toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Van Aarle De Laat.

 

Beveiliging 

Van Aarle De Laat beschermt uw persoonlijke informatie met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen om het risico op onbevoegde en onrechtmatige toegang, verlies, openbaarmaking, gebruik, wijziging en vernietiging van uw gegevens zo klein mogelijk te houden. 

 

Doorgifte aan derden

Van Aarle De Laat zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:

  • de doorgifte geschiedt aan een door Van Aarle De Laat voor de in deze privacyverklaring opge-somde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Van Aarle De Laat een over-eenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
  • Van Aarle De Laat op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Er kunnen zich situaties voordoen, wegens strategische of andere zakelijke redenen, waardoor Van Aarle De Laat besluit om haar bedrijf of een deel daarvan te verkopen of over te dragen. Van Aarle De Laat kan informatie die is verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie.

 

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij je op de computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst zodra de Diensten van Van Aarle De Laat gebruikt worden. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat je bij een volgend bezoek niet opnieuw je gegevens in hoeft te voeren.

 

Toepassingen van cookies door Van Aarle De Laat

 

Van Aarle De Laat maakt voor haar Diensten gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor verschillende doeleinden. Deze cookies zijn in te delen in enkele categorieën: 

 

  • Noodzakelijke cookies helpen de Diensten van Van Aarle De Laat te functioneren. Zonder deze cookies kunnen de Diensten niet naar behoren werken. Deze cookies kunnen daarom niet worden uitgeschakeld;
  • Het opslaan van voorkeuren en instellingen gebeurt met voorkeurscookies.
  • Statistische cookies zorgen ervoor dat Van Aarle De Laat kan leren over hoe gebruikers interacteren met de Diensten. Deze data wordt vervolgens gebruikt om aanpassingen door te voeren zodat de gebruikerservaring van de Diensten verder verbeterd wordt. Ook kan Van Aarle De Laat dankzij deze cookies leren wat het resultaat is van haar marketinginspanningen. Voorbeelden van statistische cookies zijn de cookies die worden geplaatst ten behoeve van Google Analytics;
  • Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende diensten gebruiken. Het doel hiervan is om advertenties en andere vormen van communicatie weer te geven die toegesneden zijn op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Cookies vanuit sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube zijn ook marketingcookies, zij zorgen voor interactie met plugins van sociale netwerken. Hiermee kan een gebruiker op een persoonlijke manier onderdelen van een website delen op populaire sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en YouTube (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij door middel van cookies verwerken;
  • Niet-geclassificeerde cookies.

 

Overzicht van cookies

Zonder plaatsing van noodzakelijke cookies staat Van Aarle De Laat gebruikers niet toe om de Diensten te gebruiken. Van Aarle De Laat zal echter standaard vragen om akkoord te gaan met het gebruik van alle door Van Aarle De Laat gebruikte cookies. Het overzicht van alle cookies die door Van Aarle De Laat gebruikt worden is hier te vinden.

 

Cookies verwijderen

U kunt cookies altijd controleren en wissen en je kunt je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Meer hierover lees je op de website aboutcookies.org. Dit betekent wel dat je daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Diensten niet (naar behoren) werken. Het blokkeren of wissen van cookies betekent overigens niet dat je geen advertenties meer zult zien. 

 

Naast cookies kunnen onze Diensten ook gebruik maken van andere soortgelijke technologieën om gegevens op jouw apparaat op te slaan en te lezen. Net zoals cookies worden deze technologieën gebruikt om een unieke aanduidingscode op te slaan voor jouw apparaat, die vervolgens kan worden gebruikt om je gedrag te volgen. Die aanduidingscode kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op (o.a.) jouw browserinstellingen in combinatie met jouw IP adres. Mocht je het niet op prijs stellen dat je gedrag gevolgd wordt, dan kan je dit uitschakelen via de Do-No-Track-functie van je browser. Het verwijderen van cookies heeft niet tot gevolg dat je gedrag niet meer gevolgd wordt.

 

Gerichte reclame

 

Bij het verlenen van Diensten kan informatie over je verzameld worden om zo specifiek op jouw interesses en behoeften afgestemde advertenties te tonen. Hierbij kunnen derde partijen betrokken zijn. In dit gedeelte van onze privacy- en cookieverklaring vindt je meer informatie hierover.

Voor het verzamelen van informatie om je gerichte advertenties te tonen, kunnen uitwisselplatforms of advertentie netwerken van derde partijen je apparaat identificeren, je IP-adres of je 'identifier for advertising' verzamelen, en kunnen ze gebruik maken van third-party cookies, web server logs, web beacons en soortgelijke technologieën. Met deze technologieën kan informatie over jouw interesses worden verzameld, zoals bijvoorbeeld informatie over webpagina's die je hebt bezocht die deel uitmaken van een advertentie netwerk, de handelingen die je uitvoert op die websites en advertenties die je hebt bekeken. Met deze informatie worden vervolgens advertenties op maat geleverd bij gebruik van onze Diensten of elders op het internet. 

Voor meer informatie over deze gerichte reclame en de opt-out mogelijkheden hiervoor, zie:

http://www.aboutads.info/choices;

http://www.networkadvertising.org/participating-networks;

http://www.youronlinechoices.eu; en

http://www.evidon.com. 

Van Aarle De Laat heeft geen zeggenschap of controle over het gebruik van deze technologieën van derde partijen, ondanks het feit dat ze Van Aarle De Laat Diensten gebruiken om deze technologieën in te zetten. Voor meer informatie over de werkwijze, privacy-beleid, toestemmingen en andere informatie over deze derde partijen raden we je aan de voorwaarden van deze derde partijen te raadplegen. Daarnaast merken wij op dat ook als je je afmeldt voor gerichte reclame, je advertenties blijft zien. Deze zijn dan niet afgestemd op je specifieke interesses.

 

Opzeggen Account en bewaartermijn

 

Je kunt je accountgegevens en de gegevens over je gebruik van de Diensten ("Gebruiksgegevens") verwijderen door je inschrijving op te zeggen. Van Aarle De Laat bewaart je accountgegevens en Gebruiksgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze heeft verkregen.

 

Contact

 

Je hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien je van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je Van Aarle De Laat bereiken via of door een brief te sturen naar:

Van Aarle De Laat B.V.
Postbus 677
5652 AB  Eindhoven

Indien je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief, kan je jezelf daarvoor afmelden door een e-mail te sturen aan .

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in en ontvang onze nieuwsbrief

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information