• +31 (0)40 - 25 92 700

Integraal Beschouwen van Zorg en Huisvesting....welke zaken zijn nu werkelijk van belang?
Van Aarle De Laat somt de belangrijkste 10 voor u op.

Vanaf 2012 is een begin gemaakt om naar een volledig NHC tarief toe te groeien. Inmiddels is het 2017 en daarmee het laatste jaar van gedeeltelijke nacalculatie en een niet onderhandelbaar NHC-tarief. Vanaf 2018 zal de NHC volledig deel uitmaken van het integrale tarief en daarmee ook onderhandelbaar zijn, maar daarmee is de kous waarschijnlijk nog niet af.

Bij het bieden van kwaliteit van zorg en een veilige omgeving aan cliënten hoort een integrale aanpak van brandveiligheid.  Een integrale aanpak gaat verder dan het voldoen aan wet- en regelgeving.

Niet alleen de bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische (BIO-maatregelen) zijn daarbij van belang, maar juist ook de implementatie en borging van brandveiligheid  in de organisatie. 

donderdag 23 juni 2016

Statushouders en zorghuisvesting

Leegstand van zorgvastgoed kan zinvol worden ingezet voor de huisvesting van statushouders of voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning.
Gemeenten hebben een stevige taakstelling op dit gebied, maar ze weten zorginstellingen nog niet goed te vinden.
Hoe kijkt de zorgsector zelf aan tegen het mogelijk huisvesten van statushouders?

Zorginstellingen zijn voortdurend aan het kijken hoe vastgoed een (belangrijk) onderdeel kan vormen bij de invulling van haar strategie, of juist niet. Dat dit geen gemakkelijke opgave is, blijkt wel uit de afgelopen periode. Daarnaast werken gemeenten, woningcorporaties en zorgkantoren meer en meer samen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Zij zijn op de goede weg, al staan ze nog aan het begin van die weg. Zo blijkt uit de resultaten van het aanjaagteam, onder leiding van Marnix Norder. Het speelveld is nadrukkelijk in beweging.
Dat betekent andere rolopvattingen van genoemde partijen. Maar waar zit nou de essentie van een goede vastgoedstrategie en hoe geef je die nu echt vorm als zorginstelling?

Gemeenten, woningcorporaties en zorgkantoren werken meer en meer samen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Zij zijn op de goede weg, al staan ze nog aan het begin van die weg, aldus het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen.

Na ruim 360 gesprekken met betrokken partijen hield het team onlangs zijn slotbijeenkomst in Den Haag, welke in het teken stond van inspireren, aandragen van oplossingen voor knelpunten en het doen van aanbevelingen. De bijeenkomst is de laatste “aanjaagactie” van voorzitter Marnix Norder, Ton Streppel en Wim Corsten. Mensen wonen steeds langer thuis en nieuwe wetten, regels en beleid spelen hier ook op in. Dat betekent andere rolopvattingen. Sinds medio 2014 is het Aanjaagteam bezig geweest om deze “tussen de oren van” betrokken partijen te krijgen.

dinsdag 26 januari 2016

Zorg om kwaliteit van vastgoed?

Het kabinet wil betere zorg voor minder geld. Maar in hoeverre speelt huisvesting daarin nu eigenlijk een rol?

De afgelopen jaren heeft de regering woningcorporaties steeds meer terugverwezen naar het bedienen van hun oorspronkelijke doelgroep, mensen met lage inkomens. Sinds 2011 moeten ze minstens 90% van hun bezit toewijzen aan huishoudens met een inkomen t/m € 34.911 (prijspeil 2015). Van 1 juli 2015 t/m 2020 geldt een tijdelijke maatregel om middeninkomens passender te kunnen huisvesten. Van de genoemde 90% mogen woningcorporaties tien procentpunt toewijzen aan middeninkomens (t/m 38.950, prijspeil 2015).

Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland zogenaamde bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Het Bouwbesluit wordt daarop aangepast. Deze eis geldt dus ook voor (zorg)woningen en zorggebouwen.

Sinds dit jaar dreigden nieuwe toewijzingsregels van woningen een belemmering te vormen voor het invullen van zorgwoningen met de juiste doelgroepen. Dankzij een nieuwe VNG-handleiding is deze omissie gerepareerd.

maandag 16 november 2015

Statushouders en zorghuisvesting

Leegstand zorgvastgoed kan zinvol worden ingezet voor de huisvesting van statushouders, voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning. Gemeenten hebben een stevige taakstelling op dit gebied, maar ze weten zorginstellingen nog niet goed te vinden. Hoe kijkt de zorgsector zelf aan tegen het mogelijk huisvesten van statushouders?

De huurprijs van een sociale huurwoning moet passen bij het inkomen van de huurder; daarvoor is ‘passend toewijzen’ bedacht. Bij zorgwoningen kan dit problematisch zijn; toch maakt minister Blok geen uitzondering voor zorgwoningen.

Van Aarle De Laat was vertegenwoordigd tijdens de feestelijke en officiële opening van de nieuwe school en woningen van Koninklijke Visio te Grave

In sommige gevallen moet ook een zorginstelling woningen passend gaan toewijzen, tenzij…

De relatie tussen zorg en vastgoedexploitatie was het thema van een ronde tafelbijeenkomst georganiseerd door Van Aarle De Laat, Stam+ De Koning en ZorgID. In de zoektocht naar een haalbaar en betaalbaar zorgconcept blijkt huisvesting een cruciale schakel.

woensdag 16 september 2015

Nieuw puntensysteem sociale huurwoning

Per 1 oktober worden de huurpunten anders berekend, met de nodige gevolgen.

Per 2016 kan de inkomensafhankelijke huurverhoging na drie jaar al weer zijn afgeschaft. De huursombenadering komt eraan. Met de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging, in 2013, wilde het kabinet het zogenaamde scheefwonen tegengaan en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Wat zijn de hoofdpunten van de Rijksbegroting Wonen 2016 voor de huursector?

Statushouders kunnen een uitkomst zijn voor leegstaand zorgvastgoed. Leegstaand zorgvastgoed kan een uitkomst zijn voor statushouders!

vrijdag 29 mei 2015

Verkiezingen Eerste Kamer

De verhoudingen in de Senaat zijn verschoven. Wat betekent dit voor het kabinetsbeleid in de zorg?

Door strengere eisen te stellen wil minister Blok de positie van de opdrachtgever in de bouw versterken.

donderdag 28 mei 2015

Transformatie van zorgvastgoed

Hoe helpt de overheid eigenaren van maatschappelijk vastgoed bij het transformeren van leegstaand vastgoed naar sociale huurwoningen?

Minister Schippers (VWS) wil betere zorg voor minder geld. In hoeverre ziet ze daarin een rol voor de zorghuisvesting weggelegd?

De Raad van State oordeelde onlangs -kort samengevat- dat zorgwonen is toegestaan binnen de bestemming Maatschappelijk. Welke voorwaarden zijn daarbij van toepassing?

Hoogste Punt 'De Schakel' bereikt

13 oktober 2017

Vrijdagmiddag 13 oktober 2017 is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van SBO Wending en de renovatie van SBO De Schakel te Amstelveen. Van Aarle De Laat voert het…

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok