• +31 (0)40 - 25 92 700
woensdag 27 mei 2015

Regulier wonen zonder bestemmingswijziging

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

De Raad van State oordeelde onlangs -kort samengevat- dat zorgwonen is toegestaan binnen de bestemming Maatschappelijk. Welke voorwaarden zijn daarbij van toepassing?

 

 

Op 25 maart jongstleden sprak de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (kortweg ‘de Afdeling’) zich uit over een zaak (nr. 201405264/1) waarbij twee appellanten bezwaar hadden gemaakt tegen een door gemeente De Wolden afgegeven omgevingsvergunning aan Woonzorg De Berkenhof B.V. Deze wilde twaalf zorgappartementen bouwen op een perceel in het dorp Ansen. De appellanten betoogden onder meer dat deze functie niet zou passen in de bestemming Bijzondere Doeleinden. Die bestemming staat culturele, educatieve, religieuze, sociale en/of maatschappelijke doeleinden toe. Volgens de appellanten zou de woonfunctie voorop staan en de zorgfunctie secundair zijn.

 

 

 

De Afdeling stelde de gemeente in het gelijk en bevestigde daarmee een eerder oordeel van een lagere rechter. Citaat: “de Afdeling is met de rechtbank van oordeel dat het appartementencomplex, gelet op de heden ten dage veranderende ontwikkeling in de zorg, die ertoe leidt dat steeds meer kleinschalige initiatieven in het leven worden geroepen, waarbij zorg wordt aangeboden in combinatie met (zelfstandige) bewoning, en gelet op de mate van begeleiding en zorg die in het appartementencomplex wordt geboden, in de gegeven omstandigheden, in overeenstemming is met de bestemming "Bijzondere doeleinden", in het bijzonder sociale en/of maatschappelijke doeleinden.”

 

 

 

Betekenis

 

Deze uitspraak zorgt er eindelijk voor dat het scheiden van wonen en zorg en de (soms nadelige) consequenties daarvan heel geleidelijk beginnen door te sijpelen naar andere beleidsvelden, in dit geval het bestuursrecht.

 

Met de komst van de Wlz en het wegvallen van de ‘categorie licht’ uit de intramurale zorg zijn op veel plaatsen onduidelijkheden en discussies gerezen over de relatie tussen de functie ‘wonen met zorg / verzorgd wonen’ enerzijds en de vigerende bestemming anderzijds. Hoewel alleen de wijze van bekostiging van het zorgwonen veranderde als gevolg van de extramuralisering, gingen er toch stemmen op dat het nu ineens ging om een functie die thuishoort in de bestemming Wonen en dus niet meer in de bestemming Maatschappelijk.

 

 

 

Inmiddels werd steeds duidelijker dat vooral gekeken moet worden naar de overheersende functie in een specifiek geval. Overheerst het zorgaspect, dat ligt een bestemming Maatschappelijk voor de hand. Is het wonen dominant, dan zou de functie alleen binnen een woonbestemming toegestaan zijn. Het gaat dus om casuïstiek en dat blijkt ook uit de recente uitspraak inzake De Wolden.

 

 

 

Voorwaarden

 

In dit specifieke geval oordeelde de Afdeling dat wel degelijk sprake was van een duidelijke zorgfunctie. Dit bleek onder meer uit het toewijzingsbeleid, de verplichte 14 uur (of meer) zorgafname per week, de aanwezigheid van een behandelkamer en gezamenlijke ruimten en er is een verpleegpost aanwezig met 24-uurs zorg.

 

 

 

Toch mogen we stellen dat het nu iets meer dan voorheen mogelijk lijkt om zorgwoningen te exploiteren onder een maatschappelijke bestemming. De kleine lettertjes, die gaan over de specifieke kenmerken van een project en de wijze van exploitatie, zullen doorslaggevend blijven. Er volgen ongetwijfeld meerdere uitspraken over dergelijke cases en we volgen deze met belangstelling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoorden: zorgwoningen, huurwoningen, extramuralisering

 

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Hoogste Punt 'De Schakel' bereikt

13 oktober 2017

Vrijdagmiddag 13 oktober 2017 is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van SBO Wending en de renovatie van SBO De Schakel te Amstelveen. Van Aarle De Laat voert het…

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok