• +31 (0)40 - 25 92 700
vrijdag 29 mei 2015

Verkiezingen Eerste Kamer

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

De verhoudingen in de Senaat zijn verschoven. Wat betekent dit voor het kabinetsbeleid in de zorg?

Aangezien Senaatsleden worden gekozen door de leden van Provinciale Staten in de twaalf provincies, laat de uitkomst van de Eerste Kamerverkiezingen zich meestal goed voorspellen. Ook deze keer bleken de prognoses correct.

De coalitie van VVD en PvdA is haar nipte meerderheid kwijt. Samen met de drie 'bevriende oppositiepartijen' ChristenUnie, D66 en SGP is zij gezakt van totaal 38 naar 36 van de 75 te verdelen zetels. De PvdA is de grote verliezer en zakt van 14 naar 8 zetels. Grote winnaar is D66, die stijgt van 5 naar 10 zetels.

Op 9 juni worden de Eerste Kamerleden geïnstalleerd.

Hoe kijken de drie grootste oppositiepartijen naar de zorgsector (hier met een focus op de Care) en wat kunnen staatssecretaris Van Rijn en minister Schippers dus verwachten?

De SP (van 8 naar 9 zetels) zet vooral in op:

 • geen marktwerking, maar samenwerking in de zorg vanuit een publieke taak
 • kleinere, regelarme instellingen
 • kleinschalige buurtverpleeg- en verzorgingshuizen
 • thuiszorg organiseren via buurtteams.

Groen Links (van 5 naar 4 zetels) stelt zich onder meer op deze standpunten:

 • tegen winstbejag in de zorg
 • niet bezuinigen op thuiszorg
 • zorginkoop met langer lopende contracten
 • zorgpremie en eigen risico inkomensafhankelijk maken.

De PVV (van 10 naar 9 zetels) maakt zich blijkens haar verkiezingsprogramma 2012 vooral hard voor:

 • behoud van verzorgingshuizen (geen extramuralisering)
 • kleinere, regelarme instellingen
 • buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg.

Voor het huidige kabinet is van groot belang dat een aantal belangrijke dossiers de politieke arena’s al met succes heeft doorlopen. Denk aan de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Wmo 2015, maar ook aan het ‘Zorgakkoord’ van april 2014, dat de fricties bij de overgang naar het nieuwe stelsel moest verzachten. Grote transities en decentralisaties zijn op 1 januari 2015 een feit geworden. Zolang het huidige kabinet aan de macht blijft, ligt een breuk in deze ontwikkelingen niet voor de hand.

Er zijn echter ook nog dossiers ‘onderweg’. Zo wil het kabinet bijvoorbeeld dat onder voorwaarden winstuitkering mogelijk wordt voor bepaalde aanbieders van medisch-specialistische zorg. De achtergrond hiervan is dat zij beter in staat zullen zijn om risicodragende financiering te bemachtigen. In juli 2014 stemde de Tweede Kamer met het voorstel in; echter in december trok minister Schippers het terug uit de Senaatsbehandeling. Het voorstel zal met veel aanpassingen moeten terugkomen in de Eerste Kamer, om kans te maken op de status van wet…

De minister en staatssecretaris van VWS kunnen in de Eerste Kamer gaan rekenen op forse discussies als het gaat om wetsvoorstellen in de lijn van verdergaande extramuralisering, marktwerking, privatisering en schaalvergroting. Dit wetende zal dus extra veel afstemming moeten gaan plaatsvinden rond de arena van de Tweede Kamer, wil men in de Senaat nog een kans maken op politiek succes.

Om te spreken met SP-fractievoorzitter Tiny Kox, in zijn reactie op de verkiezingsuitslag: “Het worden interessante politieke tijden”!

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Hoogste Punt 'De Schakel' bereikt

13 oktober 2017

Vrijdagmiddag 13 oktober 2017 is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van SBO Wending en de renovatie van SBO De Schakel te Amstelveen. Van Aarle De Laat voert het…

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok