• +31 (0)40 - 25 92 700
dinsdag 07 juli 2015

Systeem huurverhoging sociale huurwoningen gaat op de schop

Beoordeel dit item
(2 stemmen)

Per 2016 kan de inkomensafhankelijke huurverhoging na drie jaar al weer zijn afgeschaft. De huursombenadering komt eraan. Met de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging, in 2013, wilde het kabinet het zogenaamde scheefwonen tegengaan en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Aedes zag er echter geen heil in en pleitte voor een huursombenadering. De huursom is het totaal aan huurpenningen dat een woningcorporatie op jaarbasis ontvangt. De kern van de huursombenadering is dat de totale huurstijging bij een verhuurder aan een maximaal percentage wordt gebonden, maar dat per individuele woning de huurverhoging kan variëren.  Vooral de marktwaarde en kwaliteit van de woning zouden dan bepalend zijn voor de huurstijging. 

Op 3 juni jl. presenteerden Aedes (de koepel van woningcorporaties) en Woonbond (namens de huurders) in hun sociaal huurakkoord het huurbeleid voor de komende jaren. Vorige week stuurde minister Blok een brief aan de Tweede Kamer met zijn vertaling van dat huurbeleid. De kern van de huursombenadering staat daarin overeind:

  • de maximale huursomstijging voor corporaties, inclusief harmonisatie bij nieuwe verhuringen, bedraagt de inflatie plus 1%;
  • als de huur van een woning lager is dan 80% van de maximaal toegestane huur (WWS-puntensysteem), mag de huurverhoging maximaal inflatie plus 2,5% zijn. Op lokaal niveau kunnen corporaties met huurdersorganisaties en gemeenten afwijken van deze grens van 80%;
  • het akkoord geldt niet voor particuliere verhuurders. Voor hen geldt een maximale reguliere huurverhoging per woning van inflatie plus 2,5%. Hun verdiencapaciteit zou anders te veel afnemen, vindt Blok.

Verder stelt Blok de volgende zaken voor:

  • om goedkoop scheefwonen tegen te gaan en de doorstroming te bevorderen denkt Blok aan een vijfjaarlijkse inkomenstoets. Huishoudens met een inkomen boven € 38.950 euro krijgen dan alsnog een extra huurverhoging tot 4%;
  • het wetsvoorstel moet uiterlijk op 1 februari 2016 in werking treden. De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt dan bij de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli 2016 vervangen door deze huursombenadering. Mocht dat niet praktisch haalbaar zijn, dan verwacht hij dat de corporaties alvast in de geest van het wetsvoorstel zullen handelen.

 

Minister Blok heeft laten uitrekenen dat bij deze aanpassingen in het huurbeleid de totale huursom van alle corporaties vrijwel gelijk blijft (het betreft een “beperkte beperking”) en dat de overheid minder geld aan huurtoeslag zal hoeven besteden. Het huurakkoord heeft een groot positief effect voor huurders met een laag inkomen. De hogere inkomens krijgen in vergelijking met het huidige inkomensafhankelijke huurbeleid lagere huurstijgingen. Nadelig aan het akkoord is echter de verkleining van de prikkel om de doorstroming te bevorderen en het scheefwonen tegen te gaan. 

Reacties

Naar aanleiding van de Kamerbrief van minister Blok reageren Aedes en de Woonbond positief, met enkele kanttekeningen. Ze betreuren het “schot voor de boeg” van Blok met zijn vijfjaarlijkse inkomenstoets. Over enkele maanden komen er onderzoeksresultaten inzake het tegengaan van scheefwonen; die had Blok volgens hen beter kunnen afwachten.

Daarnaast wijzen ze op de ongelijke behandeling tussen huurders bij woningcorporaties en huurders bij particuliere verhuurders. Ze vinden dat particuliere verhuurders –voor het gereguleerde deel van hun bezit– ook moeten vallen onder de nieuwe huurverhogingsregels.

Niet verrassend reageert de IVBN, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, opgelucht op de vertaalslag die Blok heeft gemaakt. De IVBN was erg bezorgd dat het voorstel van Aedes-Woonbond veel minder reële huurverhoging zou betekenen, gezien het vooralsnog doorlopen van de verhuurderheffing. 

Verhurende zorginstellingen

Zorginstellingen die zorgwoningen hebben en verhuren, maar die geen toegelaten instelling onder de Woningwet zijn, zijn particuliere verhuurders en vallen buiten de scope van de nieuwe huursombenadering. Hoe dat zit met het passend toewijzen, wordt nog door Blok onderzocht. Zorginstellingen zouden dus de huren jaarlijks mogen verhogen tot inflatie plus 2,5%. Wellicht zelfs meer, indien de vijfjaarlijkse inkomenstoets doorgaat en aanleiding geeft tot een extra verhoging. 

 

Klik hier voor de volledige Kamerbrief van 3 juli 2015 (6 blz.)      

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Hoogste Punt 'De Schakel' bereikt

13 oktober 2017

Vrijdagmiddag 13 oktober 2017 is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van SBO Wending en de renovatie van SBO De Schakel te Amstelveen. Van Aarle De Laat voert het…

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok