• +31 (0)40 - 25 92 700
woensdag 16 september 2015

Prinsjesdag 2015 over de huurwoningmarkt

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Wat zijn de hoofdpunten van de Rijksbegroting Wonen 2016 voor de huursector?

Op het gebied van Wonen herhaalde het ministerie van BZK tijdens Prinsjesdag vooral plannen die al zijn gepresenteerd of zelfs al zijn vastgesteld. Hoofdpunten uit het beleid van minister Blok zijn het verbeteren van de doorstroming in de huurmarkt en het bereikbaar en betaalbaar houden van sociale huurwoningen voor de primaire doelgroep.

De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt in 2016 vervangen door de huursombenadering. De totale huurverhoging die een woningcorporatie per juli 2016 mag doorvoeren wordt beperkt tot de inflatie plus één procentpunt. Dit is een gemiddelde. Met name scheefwoners, die een te hoog inkomen hebben in relatie tot de woninghuurprijs, kunnen financieel harder worden aangepakt. Daarvoor komt er een vijfjaarlijkse inkomenstoets; deze is nog in ontwikkeling.

De huurtoeslaggrens ofwel liberalisatiegrens blijft de komende drie jaar steken op € 710,68 (kale huurprijs per maand). Daarmee verwacht het kabinet meer ruimte te kunnen scheppen voor de vrije huursector. Ook het ‘terug in het hok sturen’ van woningcorporaties, waardoor ze zich vrijwel alleen nog op de lagere inkomensgroepen mogen richten, moet bijdragen aan kansen voor marktpartijen in de vrije huursector.

Reacties

Corporatiekoepel Aedes bestrijdt die laatste gedachten en wil dat het fixeren van de huurtoeslaggrens niet doorgaat. Volgens Aedes beperkt de maatregel de ruimte voor de sociale woningsector en zal ‘de markt’ de gedroomde kansen niet gaan oppakken.

Aedes strijdt ook tegen de aangekondigde bezuiniging op de huurtoeslag. In 2016 wordt niet bezuinigd, maar daarna is het streven 230 miljoen euro per jaar te bezuinigen. De koepel is blij dat de huursombenadering er volgend jaar komt. Wel vindt ze het oneerlijk dat alleen toegelaten instellingen (Woningwet) zich daaraan moeten houden. Woont iemand in een sociale huurwoning die niet van een toegelaten instelling is, dan mag de huurprijs harder stijgen.

Verder staat in 2016 de evaluatie van de verhuurderheffing op het programma. Wat Aedes betreft mag die heffing al voor de evaluatie de prullenbak in.

De Woonbond (de belangenbehartiger van woninghuurders) is het daarmee eens. De verhuurderheffing moet van tafel en het geld moet ingezet worden om betaalbare huurwoningen te realiseren. In de begroting 2016 wordt juist gesproken over de inzet op duurdere huurwoningen. “Huurders zijn de afgelopen jaren opgezadeld met torenhoge huren en woningzoekenden lopen tegen enorme wachtlijsten aan,” stelt Woonbonddirecteur Paping. “De trendbreuk die nodig is om voldoende betaalbare huurwoningen te garanderen wordt met deze Miljoenennota niet ingezet.”

Maak een treintje

Volgens Van Aarle De Laat zijn meerdere vliegen in één klap te slaan, als gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties de handen ineen slaan om een treintje van huisvesting tot stand te brengen. Woningcorporaties kampen met wachtlijsten voor de betaalbare voorraad, onder meer als gevolg van scheefwonen. Verzorgingshuizen zitten met relatief veel leegstand. De gemeenten zoeken naar wegen om efficiënter om te gaan met de beperkte Wmo-middelen.

Als een bewoner van een corporatiewoning een woningaanpassing nodig heeft, vanwege toegenomen zorgbehoefte, kan de gemeente de woning aanpassen met Wmo-geld. Ze zou echter ook kunnen putten uit een database van beschikbare extramurale woningen die passen op de zorgbehoefte van deze persoon. Als deze bewoner verhuist komt er een corporatiewoning vrij voor nieuwe bewoners, wordt een plaats in of bij een verzorgingshuis opgevuld en wordt een woning niet nodeloos aangepast; er zijn alleen verhuis- en coördinatiekosten. We horen graag uw reacties op deze gedachte; welke gevoeligheden ziet u en welke kansen liggen er voor u?

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Hoogste Punt 'De Schakel' bereikt

13 oktober 2017

Vrijdagmiddag 13 oktober 2017 is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van SBO Wending en de renovatie van SBO De Schakel te Amstelveen. Van Aarle De Laat voert het…

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok