• +31 (0)40 - 25 92 700
maandag 16 november 2015

Woningtoewijzing bij specifieke zorgvraag

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Sinds dit jaar dreigden nieuwe toewijzingsregels van woningen een belemmering te vormen voor het invullen van zorgwoningen met de juiste doelgroepen. Dankzij een nieuwe VNG-handleiding is deze omissie gerepareerd.

Sinds begin dit jaar geldt de nieuwe Huisvestingswet 2014. Veel gemeenten stelden daarom een nieuwe huisvestingsverordening op, al dan niet op basis van de modelverordening die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) had opgesteld. In gebieden met woningschaarste wordt de huisvestingsverordening veel gebruikt. Deze verordeningen richten zich vooral op sociale huurwoningen. Speciale aandacht voor de zorgkant van het wonen is er meestal echter niet.

Voorheen wezen zorginstellingen zelf alle zorgwoningen toe aan zorgbehoeftige mensen: kwetsbare ouderen, mensen met een (licht) verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke beperking en mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek. Door het scheiden van wonen en zorg zijn echter steeds meer zorgwoningen feitelijk normale huurwoningen geworden en daarmee lijken ze onder de invloed te komen van de gemeentelijke huisvestingsverordeningen.

Onder meer vanuit het Aedes-Actiz kenniscentrum wonen en zorg (KCWZ) luidde de kritiek dan ook, dat er doelgroepen dreigden te worden vergeten. Het is voor zowel de gemeenschap (voorzieningenniveau) als voor zorginstellingen (exploitatie) als voor de gemeente (Wmo) van belang dat zorgwoningen worden benut door doelgroepen, die daadwerkelijk zorgbehoevend zijn. Onder andere KCWZ-gastblogger Margrieta Haan pleitte daarom in juni jongstleden voor een aanvullende notitie van de VNG, ter voorkoming van ongewenste bewoning van zorgwoningen door niet-passende doelgroepen.

De handschoen is opgepakt. Eind vorige maand heeft de VNG de ‘Handleiding Woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag’ gepubliceerd. Samen met vele externe partijen uit het veld is deze handleiding tot stand gekomen. De VNG constateert hierin dat veel gemeenten een huisvestingsverordening hebben zonder toewijzingsregels voor zorgwoningen. Deze hoeven niet meteen te worden gewijzigd, maar wel is het zaak om binnen deze verordeningen de ruimte te zoeken en meer ervaring op te doen met woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag, aldus de VNG.

In de handleiding wordt gesteld dat het niet vanzelfsprekend is, dat een gemeente met een huisvestingsverordening ingrijpt op de woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag. Inwoners hebben immers het recht op vrije vestiging en in beginsel is de woningtoewijzing een zaak van verhuurders. Gemeenten mogen ook alleen gebruik maken van een huisvestingsverordening als er aantoonbare schaarste is aan woningen, geschikt voor inwoners met een specifieke zorgvraag; bovendien moet sprake zijn van onevenwichtige en onrechtvaardige gevolgen van de huidige woonruimteverdeling voor deze doelgroep.

De nieuwe handleiding biedt daarom vooral een afwegingskader, voorafgaand aan het inzetten van een huisvestingsverordening. Voordat een gemeente afweegt óf en hoe in een huisvestingsverordening toewijzingsregels kunnen worden opgesteld, moet zij eerst de opgave in beeld brengen met alle betrokken partijen. Zaken als de (verwachte) vraag naar en het aanbod van zorgwoningen, maar ook bestaande afspraken tussen partijen over toewijzing, moeten in beeld worden gebracht. Bovendien is een visie op de woningtoewijzing nodig, integraal vanuit zowel de volkshuisvesting als vanuit de Wmo.

Ter illustratie en inspiratie worden in de handleiding vier varianten van de inzet van de huisvestingsverordeningen vergeleken en uitgewerkt, aan de hand van bestaande voorbeelden uit gemeenten.

De voornaamste winst van deze handleiding (klik hier voor de download) is dat ook geëxtramuraliseerde zorgwoningen gemakkelijker kunnen worden toegewezen aan mensen die deze ook echt nodig hebben. Dat is goed voor alle betrokken partijen!

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Hoogste Punt 'De Schakel' bereikt

13 oktober 2017

Vrijdagmiddag 13 oktober 2017 is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van SBO Wending en de renovatie van SBO De Schakel te Amstelveen. Van Aarle De Laat voert het…

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok