• +31 (0)40 - 25 92 700
donderdag 31 maart 2016

Samenwerking langer zelfstandig wonen komt op gang

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Gemeenten, woningcorporaties en zorgkantoren werken meer en meer samen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Zij zijn op de goede weg, al staan ze nog aan het begin van die weg, aldus het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen.

Na ruim 360 gesprekken met betrokken partijen hield het team onlangs zijn slotbijeenkomst in Den Haag, welke in het teken stond van inspireren, aandragen van oplossingen voor knelpunten en het doen van aanbevelingen. De bijeenkomst is de laatste “aanjaagactie” van voorzitter Marnix Norder, Ton Streppel en Wim Corsten. Mensen wonen steeds langer thuis en nieuwe wetten, regels en beleid spelen hier ook op in. Dat betekent andere rolopvattingen. Sinds medio 2014 is het Aanjaagteam bezig geweest om deze “tussen de oren van” betrokken partijen te krijgen.

Rollen

Gemeenten, verantwoordelijk voor wonen en zorg, moeten meer optreden als regisseur en vanuit een woon- en zorgvisie afspraken maken met corporaties, zorgaanbieders en zorgkantoren. Parallel aan de woonvisie zou de gemeente een zorgvisie kunnen opstellen. Zo’n beeld van de langere termijn (10 jaar) is nodig om investeerders in woningen en woon-zorgarrangementen aan te trekken.
Zorgkantoren zouden in overleg met gemeenten en zorgverzekeraars een ‘langjarig kader’ moeten aanbieden. Het is aan woningcorporaties meer te investeren in wonen en zorg en nieuwe beschutte woonvormen te ontwikkelen. Marktpartijen zouden kansen moeten pakken door groepen met middeninkomens meer te bedienen met woon-zorgarrangementen (de lagere inkomensgroepen kunnen bij corporaties terecht).Ook de burgers hebben een rol; voorop staat dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen woning, maatschappelijke ondersteuning en welzijn.

De gemeente als regisseur

Er is geen blauwdruk voor het realiseren van dergelijke initiatieven. Wel helpt het volgens het Aanjaagteam wanneer de gemeente de regie naar zich toe trekt. Bijvoorbeeld door de inwoners te informeren over het uitgangspunt van zelfredzaamheid en de toekomstige opties qua wonen en zorg, zodat zij zich bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid en daadwerkelijk aan de slag kunnen. Steeds meer gemeenten nemen de adviezen van het Aanjaagteam over en pakken daadwerkelijk de regie. Regie van de gemeente is ook belangrijk, omdat ‘langer zelfstandig wonen’ een lokaal thema is dat integraal moet worden benaderd. Het gaat om wonen en zorg, maar ook om woonomgeving en welzijn. Gemeenten moeten afspraken maken over zelfstandig wonen met de ‘uitvoerders’: woningcorporaties, zorgaanbieders en marktpartijen. Dit alles dient te worden vastgelegd in een uitvoeringsagenda.

Het vastgoedvraagstuk

Als alternatief voor het verzorgingshuis of het beschermd wonen vereist ‘zelfstandig wonen’ voldoende geschikte woningen voor mensen met een lichte zorgvraag. Corporaties hebben hier een taak; volgens het Aanjaagteam dienen zij meer te investeren in ‘wonen en zorg’, een kerntaak op grond van de Woningwet 2015. Er zijn goede initiatieven; de corporatie BrabantWonen heeft samen met BrabantZorg nieuwe woningen gebouwd met een zorgpakket; de corporatie tekent voor woningen, de zorgaanbieder voor zorg. Dergelijke initiatieven zouden meer van de grond moeten komen, volgens het Aanjaagteam.

Ook de marktpartijen zouden hier kansen kunnen nemen. Er ligt, waar gaat om woon-zorg arrangementen, een markt voor private investeerders, institutionele beleggers, bouwbedrijven en banken. Het Aanjaagteam adviseert deze marktpartijen aan te sluiten bij gemeente en zorgkantoor.

Zorginstellingen kampen (voor een deel) met (aankomende) leegloop van hun vastgoed; in verzorgingshuizen is eigenlijk geen nieuwe aanwas. Wat te doen met die leegstaande ruimte? Zelf vastgoed ontwikkelen (bijvoorbeeld ombouwen van leegstaande plekken in verzorgingshuizen tot zelfstandige wooneenheden) is niet hun kerntaak. Dat past meer bij woningcorporaties, echter, die zijn nog te afwachtend met investeren. Wat tegenwerkt is dat de boekwaarde van leegstaande verzorgingshuizen vaak veel hoger is dan de marktwaarde. Dat betekent vaak stagnatie en onverkoopbaar vastgoed. Toch zijn er oplossingen. Zo heeft het zorgkantoor DSW een convenant gesloten met de gemeenten Delft, Westland en Midden-Delfland over het afbouwen van intramuraal vastgoed, de behoefte aan extramurale woonvoorzieningen en oplossingen voor leegstaand vastgoed!

Hulp nodig?

In vele gesprekken constateerde het Aanjaagteam dat gemeenten de ruimte moeten krijgen om in specifieke situaties meer ruimte te nemen dan de regelgeving biedt. Verder zou, naast een woonvisie, ook een zorgvisie wettelijk mogelijk moeten zijn met kaders, voor bijvoorbeeld de inkoop van zorg en ondersteuning, het welzijnsbeleid en de woonomgeving. Zo’n beeld van de langere termijn (10 jaar) is nodig om investeerders in woningen en woon-zorgarrangementen aan te trekken.

Wanneer u al een tijdje onze nieuwsbrieven leest, dan weet u dat Van Aarle De Laat al jaren pleit voor een integrale benadering op gemeenteniveau, waarbij het gehele maatschappelijke veld zou moeten worden belicht en voorzien van een integrale visie en bijbehorend vastgoedplan. Combineer bijvoorbeeld ambities en opgaven van onderwijs met zorg en welzijn. Haal schotten weg en durf verschillende potjes met geld (bijvoorbeeld WMO, Participatiewet en Jeugdzorg) te combineren om nieuwe initiatieven te ontplooien en zo samen meer te bereiken. De eerste praktijkvoorbeelden zijn hiervan reeds voorhanden. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Richard Swinkels.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Hoogste Punt 'De Schakel' bereikt

13 oktober 2017

Vrijdagmiddag 13 oktober 2017 is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van SBO Wending en de renovatie van SBO De Schakel te Amstelveen. Van Aarle De Laat voert het…

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok