• +31 (0)40 - 25 92 700
woensdag 01 juni 2016

Hoe geef je als zorginstelling vorm aan vastgoedstrategie

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Zorginstellingen zijn voortdurend aan het kijken hoe vastgoed een (belangrijk) onderdeel kan vormen bij de invulling van haar strategie, of juist niet. Dat dit geen gemakkelijke opgave is, blijkt wel uit de afgelopen periode. Daarnaast werken gemeenten, woningcorporaties en zorgkantoren meer en meer samen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Zij zijn op de goede weg, al staan ze nog aan het begin van die weg. Zo blijkt uit de resultaten van het aanjaagteam, onder leiding van Marnix Norder. Het speelveld is nadrukkelijk in beweging.
Dat betekent andere rolopvattingen van genoemde partijen. Maar waar zit nou de essentie van een goede vastgoedstrategie en hoe geef je die nu echt vorm als zorginstelling?

Visie en strategie

Iedere partij die zich vanuit haar verantwoordelijkheid of juist vanwege overtuiging zorg als focus heeft, dient te beschikken over een duidelijke visie voorzien van de bijbehorende strategie.
Vaak blijkt echter dat partijen wel een beeld hebben van hoe de omgeving aan het veranderen is met een redelijk beeld van de toekomstige ontwikkelingen, maar hebben zij helaas onvoldoende zicht op wat haar rol daarin zou kunnen zijn. Natuurlijk zijn er wel denkrichtingen, maar deze zijn vaak onvoldoende concreet en onderbouwd.
Bestaansrecht, onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde zijn een paar elementen die vaak nauwelijks belicht zijn. Zodra deze elementen echter wel belicht zijn, kan worden gedacht aan de strategie; “hoe geven we onze visie vorm en hoe kan vastgoed daarbij ondersteunen”.
Veelal is dan de conclusie dat we het niet alléén kunnen en is samenwerken de sterkste oplossing voor vele uitdagingen. 

Gemeenten, verantwoordelijk voor wonen en zorg, zouden meer moeten optreden als regisseur en vanuit een woon- en zorgvisie (langdurige) afspraken dienen te maken met corporaties, zorgaanbieders en zorgkantoren. Parallel aan de woonvisie zou de gemeente een zorgvisie kunnen opstellen.
Zo’n beeld van de langere termijn is nodig om investeerders in woningen en woon-zorgarrangementen aan te trekken. Het is aan woningcorporaties meer te investeren in wonen en zorg en nieuwe beschutte woonvormen te ontwikkelen. Marktpartijen zouden kansen moeten pakken door groepen met middeninkomens meer te bedienen met woon-zorgarrangementen (de lagere inkomensgroepen kunnen bij corporaties terecht).

Communiceren en samenwerken

Er is geen blauwdruk voor het realiseren van samenwerken. Wel helpt het om duidelijk en eenduidig te communiceren. Samenwerken aan een gezamenlijk plan.
Scheiden van wonen en zorg wordt vaak als een bedreiging gezien, zeker vanuit de zorginstellingen die in het bezit zijn van verzorgingshuizen. Burgers zien een verschraling op de zorgmarkt door het mogelijk “verdwijnen” van de verzorgingshuizen. Echter, de verzorgingshuizen zijn er nog steeds, niet meer intramuraal, maar extramuraal. De burger betaalt nu zelf de huur, wordt daar (veelal) financieel ook nog beter van (ten opzichte van een intramurale opname), maar verder is er nauwelijks wat veranderd.
Indien de burgers goed worden geïnformeerd over haar mogelijkheden, de gemeente de regie naar zich toe trekt en andere partijen haar rol vervullen waar ze goed in zijn en zij samen de handen in één slaan, dan ontstaan kansen en nieuwe mogelijkheden.

Het vastgoedvraagstuk

Als alternatief voor het verzorgingshuis vereist ‘zelfstandig wonen’ voldoende geschikte woningen voor mensen met een lichte zorgvraag. Corporaties hebben hier volgens onder andere het Aanjaagteam de taak dat zij meer dienen te investeren in ‘wonen en zorg’, een kerntaak op grond van de Woningwet 2015.

Het vastgoed wat bestemd is  voor de zware zorg, dient goed beschouwd te worden op het niveau van doelgroepen. Wat is specifiek en wat is generiek. De mate van flexibiliteit die daarin te vinden is, is cruciaal om toekomstige ontwikkelingen op te kunnen vangen. Dit is geen gemakkelijke opgave en wordt nog vaak onderschat.
In de VVT is dat wellicht iets eenvoudiger te realiseren dan bijvoorbeeld in de gehandicaptensector. Niettemin is een passende flexibele oplossing mogelijk in samenwerking met anderen op zowel deskundigheid als exploitatie één van de cruciale factoren.

Hulp nodig?

Als u al een tijdje onze nieuwsbrieven leest, dan weet u dat Van Aarle De Laat al jaren pleit voor een integrale benadering op gemeenteniveau, waarbij het gehele maatschappelijke veld zou moeten worden belicht en voorzien van een integrale visie en bijbehorend vastgoedplan. Combineer bijvoorbeeld ambities en opgaven van onderwijs met zorg en welzijn. Haal schotten weg en durf verschillende potjes met geld (bijvoorbeeld WMO, Participatiewet en Jeugdzorg) te combineren om nieuwe initiatieven te ontplooien en zo samen meer te bereiken. De eerste praktijkvoorbeelden zijn hiervan reeds voorhanden.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Richard Swinkels    

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Hoogste Punt 'De Schakel' bereikt

13 oktober 2017

Vrijdagmiddag 13 oktober 2017 is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van SBO Wending en de renovatie van SBO De Schakel te Amstelveen. Van Aarle De Laat voert het…

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok