Data-uitwisseling in de bouw

IFC, het standaard uitwisselingsformat van Bouw Informatie Modellen krijgt steeds meer voet aan de grond in Nederland. Deze databron kan in verschillende CAD pakketten worden gegenereerd. Waar internationaal nog het belang van IFC wordt besproken, is Nederland al vol in beweging. In een recente bijeenkomst van de vereniging Stumico is uitgebreid stilgestaan bij de uitwisseling van data tussen de betrokken partijen in de bouwketen. Van Aarle De Laat was hierbij aanwezig, vooral om kennis op te doen hoe in de vroege fase van het bouwproces een meerwaarde kan worden bereikt door alvast stil te staan bij de uiteenlopende mogelijkheden van werken met BIM en uitwisselen in IFC.

Lees meer...

De Energie-Audit

In de Nieuwsbrief van september 2016 hebben wij al de aandacht gevestigd op de Energie Efficiency Directive (EED). Met een Energie-audit krijgt u snel inzicht in uw besparingspotentieel én wordt voldaan aan de eisen van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn op het gebied van energie. De rapportage wordt door u zelf bij de omgevingsdienst aangeboden; maar hoe gaat dit als u regio-overstijgend werkt en te maken krijgt met verschillende omgevingsdiensten?

Lees meer...

Bent u al EED-proof?

eed

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn vastgesteld (ook wel EED genoemd). Deze richtlijn moet de in 2007 afgesproken Europese doelstelling van een 20% lager energieverbruik in 2020 helpen realiseren. Wat betekent dit voor uw instelling of organisatie?

Lees meer...

De nieuwe stijl van kwaliteit in de bouw

De nieuwe stijl van kwaliteit in de bouw

Bouwen vraagt om een grote inspanning en investering. Tot het moment van de bouwaanvraag moeten plannen zodanig zijn uitgewerkt dat een omgevingsvergunning zonder problemen wordt afgegeven en er uiteindelijk gestart kan worden met de bouw. Zodra de gemeente haar stempels heeft verstrekt, ligt er immers een gecontroleerd en kwalitatief goed bouwplan.

In de praktijk blijkt echter dat de goedkeuring van de gemeente geen garantie is voor kwalitatief goede gebouwen.

Lees meer...

Onderhoudsmanagement in het primair onderwijs; De juiste technische inhoud en financiële verantwoording

Van  Aarle De Laat Boei inspecties

Sinds vorig jaar is het buitenonderhoud voor scholen in het primair onderwijs van gemeenten naar de schoolbesturen overgeheveld. Het schoolbestuur is daarmee verantwoordelijk voor het totale onderhoud van haar gebouwen. Hierdoor worden scholen geconfronteerd met professioneel opdrachtgeverschap, maar ook met financiële verantwoording. Zo dient ieder boekjaar te worden afgesloten met een accountantsverklaring op de jaarrekening. De accountant vraagt onder andere om inzicht in onderhoudsuitgaven, reserveringen en onderhoudsinvesteringen om toekomstige uitgaven goed te kunnen inschatten. De beste wijze om alle vragen van de accountant te kunnen beantwoorden, is een professioneel opgesteld meerjaren onderhoudsplan (MOP).

Lees meer...

Smart Buildings - De opkomst van het Internet of Things in gebouwen

internet of things van aarle de laatRecent is bekend gemaakt dat vrachtwagenbanden voorzien worden van sensoren, om zodoende vroegtijdig het risico op een klapband te signaleren. Hierdoor worden ongelukken, veel fileleed en kosten bespaard en is dit reden voor de Rijksoverheid om dit met spoed te implementeren. Deze wijze van monitoring van elementen kan verder worden doorgetrokken. Hoe mooi zou het zijn als ook gebouwelementen zelf aangeven dat ze onderhoud nodig hebben, net als in een auto? Een deurdranger geeft bijvoorbeeld zelf aan dat er onderhoud nodig is en u ontvangt een kostenindicatie op het huidige prijspeil in uw display.

Lees meer...

Brandveilig gebruik van gebouwen; waar ligt de verantwoordelijkheid?

Van Aarle De Laat Brandveiligheid

Wanneer de brandveiligheid van een gebouw niet voldoet aan wet- en regelgeving, wie is daar dan verantwoordelijk voor?

Lees meer...

Garantie?

van aarle de laat garantie

De koppeling tussen (ver)nieuwbouw en onderhoud is vaak nog niet vanzelfsprekend. Vanuit de verplichting in het bouwbestek wordt aan het einde van de (ver)nieuwbouw meestal wel een map met garanties en revisiebescheiden aan u aangeleverd. Echter, daar blijft het vaak bij. Dat is een gemiste kans en zonder dat u het doorheeft, kunt u achteraf toch geen aanspraak meer maken op de afgegeven garanties!

Lees meer...

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700