Beheren > onderhoudsadvies

Meerjaren onderhoudsplannen


Met een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) krijgt u inzicht in de te verwachten onderhoudskosten van uw locatie voor de lange termijn.

Hiermee kunt u tijdig financiële maatregelen nemen voor het onderhoud en zo verrassingen voorkomen.
Met speciaal ontwikkelde software - of indien gewenst uw eigen onderhoudssoftware - maken wij onderhoudsplannen met onder meer de NEN 2767-conditiemethodiek en de BOEI-systematiek. Met een MJOP bent u in staat om een doordacht en effectief vastgoedbeheer te voeren.

Bij uw nieuwbouwplannen kan een MJOP voor het opstellen van levenscyclus analyses (LCC) inzicht geven in ontwerpkeuzes en levensduurkosten. Ook voor de actualisatie van uw bestaande MJOP’s bent u bij ons aan het juiste adres.

Meer onderhoudsadvies:

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700