Onderhoudsbeleid

Onderhoudsbeleid


Na de realisatie van uw bouwproject gaat de beheerfase in.

De komende decennia is het onderhoud een vast onderdeel van uw bedrijfsvoering en vastgoedexploitatie. Met een professioneel onderhoudsbeleid kunt u sturen op gewenste onderhoudsniveaus en de daaraan gerelateerde onderhoudskosten van het gebouw, de installaties en het terrein.

Om het benodigde onderhoud zowel technisch als financieel inzichtelijk en beheersbaar te maken, doorlopen we samen met u een aantal stappen op basis van een plan van aanpak. Door vooraf duidelijk te maken wat uw wensen en uitgangspunten zijn kunt u besparingen realiseren en weten gebruikers, onderhoudsbedrijven en overige betrokkenen waar ze aan toe zijn.

 

Meer onderhoudsadvies:

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700