Beheren > onderhoudsbegeleiding

Organisatie contractonderhoud


In onderhoudscontracten worden met onder meer aannemers, installatiebedrijven en hoveniers afspraken vastgelegd voor regulier onderhoud en (verplichte) keuringen. Deze contracten vertegenwoordigen vaak een substantieel onderdeel van het onderhoudsbudget.

Voor een goed overzicht van uw vastgoed inventariseren wij welke onderhoudscontracten u heeft afgesloten.
Samen met u zullen wij bepalen in hoeverre contracten wel of niet gecontinueerd moeten worden en welke onderdelen van uw vastgoed alsnog contractmatig dienen te worden geborgd. Voor kostenbesparingen op uw onderhoud is het interessant dat wij uw onderhoudscontracten bundelen en opnieuw inkopen en toezien op de naleving ervan.

Meer onderhoudsbegeleiding:

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700