Beheren > Onderhoudsbegeleiding

Organisatie planmatig onderhoud


Bij het onderhoud en beheer is het doel om het gebouw, installaties en terreinen in de door u gewenste conditie te houden of terug te brengen.

Dat kan middels een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en aan de hand van uw visie op onderhoud kunnen wij u hierbij ondersteunen.
Wij stellen bestekken op, vragen offertes aan of organiseren een aanbesteding én zorgen voor de contractvorming en de financiële bewaking van de onderhoudswerkzaamheden. Daarbij bemiddelen wij tussen u en de uitvoerende partijen en houden wij toezicht op een correcte en veilige uitvoering van het onderhoud.

Meer onderhoudsbegeleiding:

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700