Beheren>Technisch advies

Veiligheid en Gezondheid


Een goed beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G) focust zich niet alleen op de wetgeving, maar ook op comfort en productiviteit.

Door onze integrale V&G expertise helpen wij u om de juiste focus in uw beleid te verankeren.
In de naleving van legionellapreventie voeren wij risico-inventarisaties uit en stellen wij periodieke maatregelen op. Voor de verplichte jaarlijkse keuring van elektrotechnische installaties en apparatuur inventariseren en rapporteren wij uw gebouwen conform de NEN 3140.
Wij maken overzichtelijke ontruimingsplattegronden conform de NEN 1414. Met onze QuickScan Brandbeveiligingsinstallaties krijgt u snel inzicht in het huidige niveau van uw brandveiligheid.

Verder geeft de QuickScan Integrale veiligheid inzicht in uw veiligheidsbehoeften, eisen en wensen.

Meer Technisch advies:

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700