Bouwen > Directievoering

Contractbeheer & Planning


Door vooraf afspraken goed te regelen en hier controle op uit te voeren tijdens de uitvoering zal het bouwproces beter verlopen en worden frustraties en faalkosten tijdens de bouw voorkomen.

Daarom is het belangrijk om contractueel vast te leggen wat tussen u en de aannemers wordt overeengekomen.
Een contract schept wederzijds duidelijkheid over de te leveren prestaties en geeft in het geval van onduidelijkheden - in het ergste geval bij conflicten - opheldering.

Wij zorgen ervoor dat voor aanvang van het project de juiste contractuele onderliggers aanwezig zijn, zodat het project wordt gerealiseerd op basis van de juiste uitgangspunten en wordt gestuurd op het vooraf gestelde bouwtermijn.

Meer Directievoering:

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700