Bouwen > Directievoering

Financiële projectbewaking


Om de juiste besluiten te kunnen nemen tijdens de bouw over uitvoeringswijzigingen of voortschrijdend inzicht, dient er op elk moment volledig inzicht te zijn in de financiële projectvoortgang.

Alle meer- en minderwerken en stelpostinvullingen worden door ons getoetst en bijgehouden.
Ook houden wij middels betaaladviezen bij dat er alleen betaald wordt conform de stand van het werk.
Met ons uitgebreid financieel systeem bewaken wij het werk binnen de aanneemsommen, zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan.

Dit systeem biedt inzicht in de financiële stand van zaken op elk moment van de uitvoering ten opzichte van het budget als hulpmiddel voor besluitvorming.

Meer directievoering:

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700