Bouwprojectorganisatie

Bouwprojectorganisatie

Bouwen > Projectmanagement

Bouwprojectorganisatie


Ontwerp- en bouwtrajecten zitten vol risico’s en valkuilen.

Met professioneel projectmanagement zijn uw projectdoelstellingen op efficiënte wijze te bereiken. Wij gaan samen met u voor het afgesproken
resultaat. We beschikken over de juiste branche- en productkennis en we bewaken en sturen op de beheersaspecten: geld, organisatie, tijd, informatie/communicatie en kwaliteit.

Daarbij managen wij de verwachtingen van alle betrokkenen, want vertrouwen en draagvlak zijn vereisten voor een succesvol project. Wij zijn vanaf de start de verbindende factor tussen de opdrachtgever en het bouwprojectteam.

Met onze uitgebreide kennis van integraal samenwerken, Bouw Informatie Management (BIM), planning, bouwtechnieken, juridische achtergronden en financiële aspecten gaan wij voor een optimaal resultaat van uw project.

Meer Projectmanagement:

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700