Bouwen > Projectmanagement

Huisvestingsscenario onderzoek


Steeds vaker beschikken organisaties over locaties die niet meer aansluiten bij hun bedrijfsstrategie.

Om te komen tot nieuwbouw, herbestemming of vervreemding van locaties helpen wij u de juiste keuzes te maken en begeleiden wij u door het grillige speelveld van locatieontwikkeling.

Met een quickscan kunnen wij bepalen of uw vastgoed wel of niet geschikt is voor een transformatie tot optimale en duurzame huisvesting die waarde creƫert voor uw organisatie.

Op basis van deze quickscan kunnen dan verdere stappen worden genomen, zoals het opstellen van een programma van eisen waarmee helder wordt op welke wijze en tegen welke kosten uw huisvesting te optimaliseren is.

Meer Projectmanagement:

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700