Bouwen > Toezicht

Kwaliteitsbewaking


Na een vaak jarenlange voorbereiding bent u uiteindelijk op het punt dat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden.

Met ons toezicht zorgen wij voor de bewaking van de planning en de veiligheid van deze uitvoering.
Onze toezichthouder behartigt als rechterhand van de directievoerder uw belangen en toetst of het project wordt uitgevoerd conform wat er is afgesproken in de aanneemovereenkomsten en de onderliggende contactstukken, zoals bestekken en tekeningen.
Met name richten wij onze aandacht op de afgesproken kwaliteit.

Hiervoor voeren wij inspecties en keuringen uit en communiceren met alle partijen - de directievoerder, adviseurs en aannemers - over hoe het werk zo goed mogelijk uitgevoerd moet worden.

Meer Toezicht:

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700