Bouwen > Toezicht

Oplevering en overdracht


De oplevering is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van uw bouwproject.

Op dit moment vindt de overdracht van - en daarmee ook de verantwoordelijkheid over - het gebouw plaats van de aannemers naar u. Daarom is het belangrijk dat bij de oplevering aan alle contractuele verplichtingen is voldaan. Wij controleren of dit het geval is.
Eventuele openstaande punten worden vastgelegd in de restpuntenlijst van het proces verbaal van oplevering, waarin de termijnen van afhandeling zijn opgenomen.

Tijdens de nazorgperiode zorgen wij ervoor dat de aannemers de laatste puntjes op de i zetten, zodat u uw gebouw zorgeloos in gebruik kunt nemen.

Meer Toezicht:

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700