Bouwen > Toezicht

Toetsen alternatieven


Tijdens de uitvoering van elk project doen zich situaties voor waaruit wijzigingen voorkomen, die moeten worden doorgevoerd.

Het is aan de adviseurs en de aannemers om dan met alternatieven voor de uitvoering te komen.
Wij controleren of deze alternatieven gelijkwaardig zijn aan de contractuele uitgangspunten. Deze gelijkwaardigheid toetsen wij technisch (is het alternatief uitvoerbaar?), kwalitatief (levert het alternatief minimaal dezelfde kwaliteit en eindresultaat op?) planningstechnisch (zorgt het alternatief niet voor een vertraging van de oplevering?), kostentechnisch (zijn de meer- of minderwerkkosten correct begroot?) en exploitatietechnisch (worden de meerwerkkosten terugverdiend in het onderhoud of door beperking van energieverliezen?).

Zo helpen wij u met de juiste besluitvorming.

Meer Toezicht:

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700