Historie

Na een jarenlange samenwerking besluiten Jan de Laat en Erik van Aarle in 2003 deze samenwerking onder te brengen in een eigen bedrijf dat de naam "Van Aarle De Laat" meekrijgt.
Het bedrijf richt zich in eerste instantie op huisvestingsadvies voor de zorgsector maar als snel wordt de aandacht ook verlegd naar andere maatschappelijke sectoren zoals onderwijs en (lagere) overheden.

Het Eindhovense bedrijf groeit snel en door een overname wordt in 2006 ook een vestiging in de regio Utrecht geopend. 
Bouwkostenadvies wordt aan het bestaande portfolio toegevoegd waardoor Van Aarle De Laat een breed spectrum aan diensten kan aanbieden: ICT, domotica, consulting, bouwmanagement, juridische zaken en vastgoedeconomie. Het biedt Van Aarle De Laat tevens de mogelijkheid zich te manifesteren tot een speler op landelijk niveau.

Anno 2017 profileert Van Aarle De Laat zich als "hét advies -en bouwmanagementbureau op het gebied van maatschappelijk vastgoed".

De kracht van Van Aarle De Laat is al die jaren ongewijzigd gebleven: we verplaatsen ons in onze doelgroep, we kennen onze opdrachtgevers en we vertalen dit in een duidelijk advies, een heldere visie of waardevast vastgoedobject. Altijd met een scherpe blik op maatschappelijke en toekomstige veranderingen en altijd met het welzijn van de eindgebruiker als doel.

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700

Onze bouwmanagers | dragen een warm hart toe aan