Bezuinigingen op de zorg: "Diessen zorgt voortaan zelf wel"

In bijgaand artikel van internet portaal Deusone, aandacht voor de inzet van een zorgcoöporatie in Diessen. Eén van de zaken waarbij de coöporatie betrokken is, is de realisatie van een zorgcomplex. Van Aarle De Laat is betrokken bij dit project via de Leystromen. Wij adviseren de Leystromen over de financiele haalbaarheid van het project.

Van Aarle De Laat kiest voor Houtrotvrij garantie

In het verbeteren van de fysieke leefomgevingen ligt de focus op de gebruiker waarbij het bouw- en onderhoudsmanagement wordt toevertrouwd aan Van Aarle De Laat. Met berekenen, bouwen en beheren onder één dak is er de beschikking over een krachtig instrument om bouwambities tegen een scherpe prijskwaliteitverhouding waar te maken.

De Blauwe Kamer begint nieuwbouw voor 84 bewoners

In bijgaand artikel genaamd 'De Blauwe Kamer begint nieuwbouw voor 84 bewoners' uit dagblad De Stem staat beschreven de eerste steenlegging op 3 september 2013.
Van Aarle De Laat voert het bouwmanagement, de directievoering en het toezicht voor deze mooie nieuwbouw uit.

"Bijna nieuwe school nu al op de schop"

Van Aarle De Laat adviseert SKPO bij het uitvoerige onderzoek, de diverse oplossingsrichtingen, de juridische context, de onderhandelingen en het herstel van de veelal vochtproblemen van schoolgebouw 't Slingertouw aan de Waterlinie in Meerhoven.
In bijgaand artikel genaamd 'Bijna nieuwe school nu al op de schop' uit het Eindhovens Dagblad staat beschreven met welke problematiek we te maken hebben en waar we mede de regie over mogen voeren.

Bouw Markant Uden officieel bezegeld

Door alle betrokken partijen is woensdag 20 juni 2012 het contract met betrekking tot de bouw van Markant Uden ondertekend. In de overeenkomst staat wat er precies van de betrokken partijen wordt verlangd en voor welke datum.

Contact met Van Aarle De Laat

Bezoekadres
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Postadres
Postbus 677, 5600 AR  Eindhoven

Telefoon
040 - 2592700