• +31 (0)40 - 25 92 700

Terreinvisie en strategie afstoten terreingedeelten twee GGz-locaties

GGz Breburg     GGz Breburg

 

GGz Breburg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in midden- en west-Brabant. De GGZ-sector ervaart sterke gevolgen van de transi-ties AWBZ-Wlz en de decentralisatie van de jeugd-zorg. De trend dat de zorgverlening verschuift van klinische bedden naar ambulante hulpverlening vraagt om krimp van de vastgoedportefeuille. Dit geldt voor de grotere terreinen van GGz Breburg en voor haar bestand aan decentrale locaties.

Op twee grotere terreinen van GGz Breburg worden ingrijpende veranderingen verwacht als gevolg van het verouderde vastgoedbestand op die locaties, in combinatie met algemene trends en ontwikkelin-gen. GGz Breburg heeft daarom eind 2014 architectenbureau OD205 en Van Aarle De Laat gevraagd een terreinvisie op te stellen en een vervreemdingsstrategie. OD205 richtte zich met name op de toekomstige vormgeving van de terreinen en zorg-/woongebouwen; Van Aarle De Laat keek vooral naar de terreindelen en gebouwen die overbodig zouden worden. Hoe courant zijn ze? Wat is de beste manier om ze af stoten? Wat kunnen ze opbrengen en welke acties moet je daarvoor onder-nemen? Een belangrijke aanbeveling voor beide locaties was bij de gemeenten voor te sorteren op een toekomstige bestemmingswijziging van Maatschappelijk naar Wonen en het veroveren van een plek in de woningbouwprogrammering. Op één van de locaties wordt ruim zes hectare terrein, gelegen in een woonwijk, overbodig. Die vul je niet zomaar met een nieuw programma in…

In april 2015 zijn de rapportages opgeleverd. Zowel vanuit het vastgoedmanagement als vanuit de Raad van Bestuur zijn naar aanleiding daarvan de contac-ten met de betreffende gemeenten geïntensiveerd en is ambtelijk en bestuurlijk overleg op gang gebracht. Het afstoten van de benoemde terrein-delen is door GGz Breburg opgenomen in haar Strategische Vastgoedplan.

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok