• +31 (0)40 - 25 92 700

Quick scan vijf bestaande zorglocaties

Savant     Savant

 

VVT-instelling Savant Zorg heeft als werkgebied Helmond en zeven omringende gemeenten. Ze bezit onder meer zeven intramurale woonzorglocaties. In het kader van een op te stellen strategisch vastgoedplan vroeg Savant medio 2013 aan Van Aarle De Laat, vijf van de zeven locaties kritisch door te lichten. De kernvraag was: wat moet, kijkend naar de betreffende stadswijk of dorpskern waar het woonzorgcentrum staat, het toekomstige aanbod op de locatie zijn; welke fysieke maatregelen zijn nodig om het woonzorgcentrum goed te laten inspelen op de potentie vanuit elk verzorgingsgebied?

Na een kick-off bijeenkomst met verschillende disciplines vanuit Savant, is op elke locatie een uitgebreide bezichtiging gedaan en een werkbijeenkomst gehouden. Kijkend naar de locatie en haar omgeving is gezamenlijk een analyse gemaakt van sterke punten en verbeterpunten en van kansen en bedreigingen. De welzijnsfunctie van een woonzorgcentrum voor de wijk werd daarbij expliciet meegenomen.
Mede op basis van de actuele en toekomstige kenmerken van de verzorgingsgebieden en de ambitie van Savant, zijn vervolgens per locatie concrete aanbevelingen gedaan voor fysieke aanpassingen in de centra. Enkele centrale thema’s, die op elke locatie spelen, zijn nader uitgediept met het SVP-team en de Raad van Toezicht. Het ging daarbij vooral over de toekomst van tijdelijke opvang en van de zorg voor psychogeriatrische en somatische cliënten. Geadviseerd is verder om per locatie een transitieplan op te stellen, waardoor duidelijk wordt hoe de ‘ombouw’ van een locatie optimaal kon worden vormgegeven en gefaseerd. In samenwerking met Van Aken Architecten was zo’n plan voor één locatie alvast uitgewerkt.

Mede op basis van onze analyse en aanbevelingen heeft Savant Zorg begin 2015 haar nieuwe strategische vastgoedplan vastgesteld

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok