• +31 (0)40 - 25 92 700

Adviseren over grondruil tussen gemeente en zorginstelling

WIJdezorg       WIJdezorg

 

WIJdezorg is als VVT-instelling werkzaam aan de westkant van het Groene Hart; ze bezit zeven intramurale zorglocaties. Rond één van die locaties waren WIJdezorg en de gemeente al enige tijd bezig met planvorming. Deze gebiedsontwikkeling ‘Bloemenweide noord’ betreft het realiseren van woningen en maatschappelijke functies, in een setting met veel groen en water. WIJdezorg wilde een nieuw woon-zorgcentrum en woningen voor zelfstandig wonende ouderen realiseren. Om de plannen mogelijk te maken was een complexe grondruil nodig. Teneinde onafhankelijk advies te verkrijgen werd Van Aarle De Laat medio 2013 gevraagd, zich in de problematiek te verdiepen.

De partijen hadden vooral behoefte aan een onafhankelijk vastgestelde kosten-/opbrengstenraming en een verdeelsleutel. Uit eerder gemaakte berekeningen bleek een negatief resultaat voor WIJdezorg, dat het project voor haar als maat-schappelijke instelling onhaalbaar maakte.

WIJdezorg en de gemeente zochten naar een voor iedere partij acceptabele oplossing.
Van Aarle De Laat heeft hiervoor de samenwerking gezocht met MMX Company, specialist op het gebied van grondexploitaties. Samen trokken we de conclusie dat het onderliggende stedenbouwkundige plan onnodig ‘luxe’ was, met veel groen en veel infrastructuur en met een erg laag uitgiftepercentage rond de locatie van WIJdezorg. Verder viel op dat het programma zodanig in de ruimte was geplaatst, dat beide partijen vooral zouden moeten bouwen op grond van ‘de buurman’. Ons advies was dan ook, de gezamenlijke grondexploitatie geografisch te beperken tot een deel van het plangebied en de programma’s en fasering zo aan te passen, dat de samenwerking overzichtelijker en eenvoudiger zou worden.

Mede op basis van onze aanbevelingen zijn WIJdezorg en de gemeente doorgegaan met planvorming en inmiddels (2015) zijn de eerste sloop- en bouwactiviteiten gestart.

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok