• +31 (0)40 - 25 92 700

Begeleiding verkoop zorgterrein Grave

Visio Grave     Visio Grave

 

Koninklijke Visio is een gespecialiseerde instelling die onder meer onderwijs en zorg levert aan blinde en slechtziende mensen. In Grave bezat Visio een terrein, 14 hectare groot, met het historisch vermaarde ‘Blindeninstituut’. Door allerlei ontwikkelingen had Visio op deze locatie nog maar aan ruim twee hectare behoefte, voor de nieuwbouw van een school en enkele groepswoningen.

Naast intensieve betrokkenheid in de ontwikkeling en bouwbegeleiding van de genoemde nieuwbouw (samen met Managers met Bouwkracht en OZ+juristen), kreeg Van Aarle De Laat het verzoek Visio te helpen bij het afstoten van de overbodige terreindelen.

Het afstoten van twaalf hectare grond is geen sinecure in een plaats waar de woningmarkt niet gunstig is, waar een overschot aan nieuwbouwplannen ligt en waar het krijgen van extra nieuwbouwcontingenten vrijwel onmogelijk is. Alleen de goede ligging van de locatie, namelijk op een deel van de historische vestingwerken van Grave en tegen de historische stadskern aan, zou doorslaggevend kunnen zijn voor succes.

In nauw overleg met de gemachtigde van College sanering zorginstellingen is de markt afgetast, is met diverse commerciële en maatschappelijke marktpartijen gesproken en is goed contact met de gemeente Grave onderhouden. Eerder was al een ruimtelijke studie gedaan naar de historie en herontwikkelingsmogelijkheden van de locatie. Conform de voorschriften werd de waarde van de te verkopen terreindelen (‘oost’ en ‘west’) door twee bureaus onafhankelijk getaxeerd.

De contacten met marktpartijen gaven weinig aanleiding, uit te gaan van een spoedige verkoop. Door de strategische ligging van het terrein kon de gemeente echter worden geïnteresseerd voor aankoop. In 2014 en 2015 zijn, in twee tranches, inderdaad koopovereenkomsten tussen Koninklijke Visio en de gemeente Grave tot stand gekomen, tot ieders tevredenheid.

 

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok