• +31 (0)40 - 25 92 700

Ontwikkeling langetermijnplannen en businesscase voor zorglocatie in Roosendaal

St Elisabeth Roosendaal     St Elisabeth Roosendaal

 

Zorginstelling St. Elisabeth en de congregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal zijn nauw met elkaar verbonden op hun locatie in Roosendaal. Om een duurzame toekomst voor het ‘woonservicegebied St. Elisabeth’ te kunnen garanderen, is besloten een gemeenschappelijke toekomstvisie op te stellen. St. Elisabeth wil vanuit de gemeenschappelijke visie plannen voor de lange termijn verder uitwerken. Beide organisaties wilden bereiken dat de zorgverlening van St. Elisabeth in Roosendaal kan blijven voortbestaan en voor iedereen toegankelijk blijft. Van Aarle De Laat heeft ondersteuning geboden, zowel bij het vormgeven van de gezamenlijke visie als bij het uitwerken van de toekomstplannen.

Tijdens enkele werksessies is een groot aantal onderwerpen de revue gepasseerd. De invulling van alle diensten moet aansluiten op de doelgroep van St. Elisabeth. Om deze reden is eerst de visie op zorg, nu en in de toekomst, vormgegeven met de wensen van de doelgroep als belangrijkste uitgangspunt. Aan deze visie is uiteindelijk concrete invulling gegeven, door het ontwikkelen van diverse zorgconcepten en –arrangementen.

Naast de invulling van de zorg is ook de huisvesting onder de loep genomen. De huidige invulling van het pand is bekeken; ook is onderzocht hoe deze op een verantwoorde wijze kan worden voortgezet. Dit heeft geleid tot een gedifferentieerd aanbod aan woonconcepten en -arrangementen. Hierbij is de betaalbaarheid voor de bewoners een belangrijk aandachtspunt geweest.

De zorg- en woonconcepten zijn in een businesscase doorgerekend om ook de financiële haalbaarheid van de langetermijnplannen te toetsen en aandachtspunten te benoemen.

De samenwerking tussen St. Elisabeth en Van Aarle De Laat heeft geleid tot een duurzaam concept om de doelgroep te kunnen blijven bedienen.

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok