• +31 (0)40 - 25 92 700

Strategisch vastgoedadviseur in verpleging en verzorging

Careyn     Careyn

 

Careyn is een grote VVT-instelling die vooral in Utrecht en Zuid-Holland actief is en die een grote vastgoedportefeuille beheert. In 2014 is besloten een aantal verouderde zorglocaties te gaan af-stoten of verhuren. In veel gevallen is daarvoor goedkeuring van het College sanering zorginstellingen (CSZ) vereist. Van Aarle De Laat is gevraagd, als procesmanager op te treden in deze ‘vervreem-dingstrajecten’ en daarbij met name de relatie met (de gemachtigde van) het CSZ te onderhouden.

Zo is Van Aarle De Laat namens Careyn CSZ-contactpersoon geworden voor locaties in onder meer de gemeenten De Ronde Venen, Rotterdam, Utrecht, Westland en Woerden. Elke locatie heeft haar eigen voorgeschiedenis en kenmerken. Ook de politieke situatie en marktaspecten verschillen. De Beleidsregel vervreemding onroerende zaken, die als ‘bijbel’ voor het CSZ functioneert, is echter vrij rechtlijnig. Cruciaal in elk traject is daarom het overleg met de door het CSZ aangewezen gemachtigde , die als vooruitgeschoven post van het CSZ in het veld opereert. Het CSZ komt pas in actie op grond van een door die gemachtigde ingediend advies. Het voorwerk loopt dus via hem of haar.

Zo is ook hier per locatie met de gemachtigde besproken, welke aanpak het beste past. Daarbij wordt gelaveerd tussen verschillende belangen van eigenaar Careyn en van wetsuitvoerder CSZ. Deels lopen die belangen parallel, maar lang niet altijd. Doordat de adviseur van Van Aarle De Laat het vertrouwen van het CSZ en de gemachtigde heeft verdiend, is een belangrijke drempel al geslecht.

Opdrachtgever André Vermaas, directeur vastgoedontwikkeling Careyn, zegt hierover onder meer: “Van Aarle De Laat ondersteunt Careyn op uiterst professionele en plezierige wijze bij het afstoten van zorgvastgoed. Van Aarle De Laat biedt maatwerk en beperkt zich niet tot standaard oplossingen”.

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok