• +31 (0)40 - 25 92 700

Projecten

Begeleiding verkoop zorgterrein Grave

Herontwikkeling en bouwbegeleiding van nieuwbouw op het terrein van het historisch vermaarde ‘Blindeninstituut’

Herontwikkeling woningen en terrein

Vanaf de definitiefase tot en met de oplevering en nazorg  

Quick scan vijf bestaande zorglocaties

In het kader van een op te stellen strategisch vastgoedplan vroeg Savant medio 2013 aan Van Aarle De Laat, vijf van de zeven locaties kritisch door te lichten.

Terreinvisie en strategie afstoten terreingedeelten twee GGz-locaties

GGz Breburg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met als werkgebied midden- en west-Brabant. De GGZ-sector ervaart in sterke mate de gevolgen van de transities AWBZ-Wlz en de decentralisatie van…

Ondersteuning van het managementteam bij het transitieplan scheiden wonen en zorg

Procesbegeleiding bij het vertalen van de gevolgen die scheiden wonen en zorg heeft voor het vastgoed van Diafaan.

HIC klinieken - High & Intensive Care

HIC is een concept voor kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg. Centraal staat het terugdringen van dwang en drang, met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen…

Projectmanagement woonzorgcentrum De Zeven Schakels in Zevenbergen

Haalbaarheidsstudie, de oplevering en nazorg, het coördineren van een integrale planning, de organisatie en financiële bewaking van het project.

Ondersteuning op (strategisch) vastgoedgebied bij zorginstelling Pluryn

Al enkele jaren is een adviseur van Van Aarle De Laat actief op de vastgoedafdeling van zorginstelling Pluryn. Meedenken in het strategisch vastgoedplan (SVP) , herontwikkeling-, renovatie- en nieuwbouwvraagstukken zijn…

Adviseren over grondruil tussen gemeente en zorginstelling

Onafhankelijk vaststellen van een kosten-/opbrengsten raming en een verdeelsleutel.

Algemene ondersteuning vastgoedafdeling

Het beste van twee werelden: de adviseur van Van Aarle De Laat brengt haar professionele kennis en ervaring in, terwijl GGz Breburg maximale flexibiliteit behoudt

Advies inrichting vastgoedorganisatie

Van Aarle De Laat verzorgde in een kort tijdsbestek de advisering voor het definiëren van een helder compact procesmodel

Overdracht openbare voorzieningen zorgcentrum

Begeleiding bij de totstandkoming van de slotovereenkomst, voor de overdracht van openbare voorzieningen op haar terrein in Bladel

Strategisch vastgoedadviseur in verpleging en verzorging

Van Aarle De Laat adviseert en ondersteunt Careyn op (strategisch) vastgoedgebied, zoals bijvoorbeeld het afstoten van (verouderde) zorglocaties.

Ontwikkeling langetermijnplannen en businesscase voor zorglocatie in Roosendaal

Om een duurzame toekomst te kunnen garanderen, is besloten een gemeenschappelijke toekomstvisie op te stellen zodat de zorgverlening van St. Elisabeth in Roosendaal kan blijven voortbestaan en voor iedereen toegankelijk…

Herontwikkeling woningen en terrein Woonpark Eckartdal

Coördinatie van een integrale planning, de organisatie en financiële bewaking van dit gefaseerd uitgevoerd project

Nieuwsbrief

Van Aarle De Laat publiceert regelmatig een nieuwsbrief met daarin actuele onderwerpen en wetenswaardigheden over onze branche en over ons bedrijf.

Van Aarle De Laat respecteert uw privacy.
Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken.

Meer Van Aarle De Laat

Contact

Beemdstraat 22

5652 AB  Eindhoven

 

Postbus 677

5600 AR  Eindhoven

 

www.vanaarledelaat.nl

 

 

Deze website plaatst analytische cookies voor het gebruik van webstatistieken. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Ok