Disclaimer

Van Aarle De Laat BV, verleent u hierbij toegang tot vanaarledelaat.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Van Aarle De Laat BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Van Aarle De Laat BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Aarle De Laat.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Van Aarle De Laat BV oefent hierop redactioneel toezicht uit, desalniettemin zullen klachten over gebruikersinhoud serieus behandeld worden. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Aarle De Laat BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Aarle De Laat BV en haar bezoekers. Afbeeldingen zijn verkregen onder licentie van Shutterstock.com

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Aarle De Laat BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.