Visie op zorgtechnologie is onmisbaar bij nieuwbouw en renovatie verpleeghuiszorg

Inmiddels kunnen we zorgtechnologie en het ontwerp van een gebouw niet meer los zien van elkaar. Zorgtechnologie maakt integraal onderdeel uit van het zorgproces en drukt daarmee haar stempel op het ontwerp. Wanneer ik tijdens een strategische sessie over zorgvastgoed vraag naar de visie op zorgtechnologie, gaat het vaak al snel over leefcirkels, camera’s en sensoren. Echter de vraag die we ons eerst zouden moeten stellen is: wat willen we bereiken met zorgtechnologie?  

Visie

Voor het opstellen van een visie op zorgtechnologie (bijvoorbeeld kwaliteit van leven, veiligheid en tijdbesparing) en de uitwerking daarvan is een expert zorgtechnologie onmisbaar. Van deze specialist wordt verwacht dat hij/zij:

 • op directioneel en bestuurlijk niveau het gesprek aangaat over zorgtechnologie en daar commitment voor weet te krijgen;
 • mandaat en budget verkrijgt om de visie vorm te kunnen geven;
 • een enthousiast team weet te formeren waarmee hij/zij aan de slag gaat;
 • een platform inricht waarop, bij voorkeur, alle technieken samenkomen en op elkaar worden afgestemd. Niet alleen het zorgoproepsysteem met de daaraan gekoppelde functionaliteiten, ook leefcirkels, track and trace, leefstijlmonitoring, plug & play toepassingen, camera’s, elektrische sloten, brandmeldsysteem, telefonie, het ECD, planning, medicatie registratie etc.;
 • zorgt dat alle informatiestromen worden gebundeld en binnenkomen op, bij voorkeur, één device: de smartphone van de zorgmedewerker;
 • kritische vragen stelt: wat wil je zien, wat wil je weten en wat ga je zelf doen om draagvlak te creëren?
 • mogelijke oplossingen aandraagt en samen met de zorgmedewerkers alternatieven afweegt;
 • de gevolgen voor het zorgproces vooraf met de medewerkers en eventueel cliënten bespreekt;
 • zich continu grondig oriënteert op de markt: wat is er, wat werkt en wat niet.

Een goed doordacht plan behoedt de zorgorganisatie voor het maken van verkeerde keuzes.

Functionaliteiten

Zodra de toe te passen functionaliteiten bekend zijn, zijn ze eenvoudig te categoriseren in:

 • basiszorg waarop we 24 uur per dag kunnen vertrouwen;
 • welzijn – vergroten van zelfredzaamheid;
 • ‘nice tot have’ toepassingen;
 • plug & play toepassingen: individueel in te zetten op basis van de zorgvraag;
 • aan te schaffen buiten het zorgtechnologie platform om.

Vervolgens kiest de organisatie welke functionaliteiten wel/niet gekoppeld worden aan het platform. Hierbij is de organisatie niet uitsluitend afhankelijk van wat zorgtechnologie leveranciers te bieden hebben. Ook in de thuissituatie zien we steeds vaker slimme en goedkopere oplossingen (bijv. google voice zorg). Soms besluit een zorginstelling bijvoorbeeld om de ‘nice to have’ functionaliteiten niet te koppelen, waarmee risico’s op uitval worden voorkomen. Maak dus een goede afweging!  

Welke invloed heeft zorgtechnologie op het ontwerp van een zorggebouw?

De visie op zorgtechnologie heeft wel degelijk invloed op het ontwerp van een zorggebouw.

Wanneer een zorgorganisatie bijvoorbeeld kiest voor leefcirkels, dan moet iedere leefcirkel in principe afsluitbaar zijn. Is de studio van de bewoner de kleinste leefcirkel, dan moeten alle deuren worden voorzien van elektrische sloten. Dat betekent nogal wat, niet alleen in techniek, ook in kosten.

Ook de manier waarop de nachtdienst wordt ingezet is van belang. Geeft men de voorkeur aan vaste nachtrondes waarbij de zorgmedewerker vanuit de deuropening van het appartement toezicht heeft op het bed of wordt er gewerkt met slimme camera’s en sensoren waarbij de nachtzorg afgaat op alarmering?

Uiteindelijk wordt de visie op zorgtechnologie praktisch uitgewerkt. In het ontwerp wordt per ruimte aangegeven welke functionaliteiten er aanwezig moeten zijn zodat de juiste bouwkundige en installatietechnische voorzieningen kunnen worden aangelegd. Maar zoals u zojuist heeft kunnen lezen gaat daar een heel traject aan vooraf.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de invloed van zorgtechnologie op het ontwerp van een zorggebouw? Neem dan gerust contact met mij op. Ook als u als zorginstelling, technisch adviseur of architect ervaring heeft met dit onderwerp of als u een keer wilt sparren hoor ik het graag.

Over de auteur
Linda Vermeer
Author: Linda VermeerEmail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Linda Vermeer heeft ruim 15 jaar ervaring met projecten op het gebied van zorg en welzijn, vastgoed en facilitair. Bij Van Aarle De Laat is zij verantwoordelijk voor strategische vraagstukken, conceptontwikkeling en planvorming. Zij is kennisdrager voor de thema’s Programma van Eisen en Facilitair & Logistiek. Huisvestingsconcepten op basis van belevingsgericht ontwerp hebben haar speciale aandacht.

Bezoek Van Aarle De Laat op Facebook Bezoek Van Aarle De Laat op LinkedIn

 

Van Aarle De Laat BV
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven

Openingstijden kantoor:
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 

Telefoon: 040 - 25 92 700